Kiến thức Tử Vi

Home Tử Vi Kiến thức Tử Vi

Khi nào thì Bạn không lo thiếu tiền?

Sao Tử vi là đế Tài tinh, quý nhiều hơn phú, thiên về quyền thế, danh vị, có mệnh làm ông chủ, tọa cung Tài...

Mệnh cách bất lợi nhất cho tiền tài của bạn

Trong các mệnh cách của Tử vi đẩu số thì các mệnh cách: Mệnh lý phùng không (Không Kiếp giáp mệnh, Không Kiếp giáp kỵ),...

Mệnh cách trợ lực cho tài vận của bạn

Trong các mệnh cách của Tử vi đẩu số thì mệnh cách Lộc mã giao trì (Lộc mã phôi ấn), Nhật nguyệt giáp mệnh, Nhật...

Sao tài tinh nào trợ lực tiền tài của bạn?

Theo Lý luận của Tử vi đẩu số thì sao, mệnh cách, mệnh bàn khác nhau thì sẽ có ảnh hưởng khác nhau tới tài...

Vận mệnh chủ Sao Phá quân tọa cung Thìn, Tuất

Sao Phá quân tại hai cung Thìn, Tuất là độc tọa thế vượng. Vì hai cung Thìn, Tuất là Thiên la Địa võng, chủ về võ...

SAo Phá quân tọa cung Thìn, Tuất. Có nhiều sở trường

Người mà sao Phá quân độc tọa thế vượng tại hai cung Thìn, Tuất thì mặc dù bôn ba vất vả, nỗ lực phấn đấu nhưng...

Sao Phá quân tọa Cung Dần, thân, đi xa được tài

Sao Phá quân độc tọa thế địa tại hai cung Dần, Thân, do sức mạnh của sao Phá quân không mạnh dễ bị ảnh hưởng...

Vận mệnh chủ sao Phá quân tọa cung Dần, Thân

Sao Phá quân độc tọa thế địa tại hai cung Dần, Thân, do sức mạnh của sao Phá quân không mạnh dễ bị ảnh...

Vận mệnh chủ Sao Phá quân tọa cung Tý, Ngọ

Sao Phá quân tại hai cung Tý, Ngọ là độc tọa nhập miếu, là cung vị mà sao Phá quân được lợi nhất, nếu không có...

Sao Phá quân tọa Cung Tý, Ngọ, toàn tâm toàn ý

Sao Phá quân tọa thủ tại hai cung Tý, Ngọ, chủ là người chuyên tâm với công việc, có định lực hơn người, làm việc gì...

Sự biến đổi của Sao Phá quân

Sao Sát, Phá, Lang có những biến đổi khó có thể tưởng tượng được đối với cuộc sống con người, trong đó tính biến...

Sao Phá quân tọa Cung Mệnh, Chủ họa phúc

Sao Phá quân trong Âm dương Ngũ hành thuộc âm thủy, là sao thứ bảy của chòm sao Bắc đẩu, hóa khí là “hao”, chủ...

Vận mệnh chủ Sao Thất sát tọa cung Thìn, Tuất

Sao Thất sát tại hai cung Thìn, Tuất là độc tọa nhập miếu. Hai cung Thìn, Tuất là cung Thiên la Địa võng, Thiên la Địa...

Sao Thất sát tọa Cung Thìn, Tuất, chủ kiến riêng

Người sao Thất sát độc tọa nhập miếu cung Thìn, Tuất thường có kỹ năng chuyên môn, hoặc tu dưỡng văn nghệ đặc biệt ở cung...

Vận mệnh chủ Sao Thất sát tọa cung Dần Thân

Sao Thất sát tại hai cung Dần, Thân là độc tọa nhập miếu, cung đối diện (Thiên di) là hai đế tinh Tử vi và Thiên phủ. Tùy...

Sao Thất sát tọa Cung Dần, Thân, không phát huy hết...

Sao Thất sát tọa thủ tại cung Dần, Thân, mặc dù có tính cách cơ bản là mệnh cách “tướng tại biên thùy, đôi khi...

Vận mệnh chủ Sao Thất sát tọa cung Tý Ngọ

Sao Thất sát ở hai cung Tý, Ngọ là độc tọa thế vượng, tam phương tứ chính nếu chưa gặp 4 sát tinh và sao Hóa kỵ...

Sao Thất sát tọa Cung Tý, Ngọ, người kiên cường

Người mà sao Thất sát tọa thủ hai cung Tý, Ngọ, chủ tính cách kiên cường, độc lập có chủ kiến, có thể đối diện với...

Sao Thất sát tọa Cung Mệnh, suy đoán mệnh lý

Sao Thất sát và sao Phá quân đều là đại tướng dưới chòm Tử vi đế tinh nhưng sao Phá quân thì thuộc chòm sao Bắc...

Sao Thất sát tọa Cung Mệnh, dung mạo tính cách

Sao Thất sát trong Âm dương Ngũ hành thuộc âm Kim, âm Hỏa, là sao thứ sáu của Nam đẩu, hóa khí là tướng...